đẩy đẩy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

đẩy bí ngô và đảm bảo nó sẽ không bị bỏ lại phía sau hoặc đẩy ra khỏi giới hạn. sử dụng nền tảng ở trên để kiểm soát độ nảy của bí ngô.

Điều khiển:
trong game

Mouse Skill Bounce