توله سگ الماس ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

کمی توله سگ خوک مانند است! او می خواهد شیرینی غذا خوردن خوب است، اما او 'کوتاه از پول! راهنما او را جمع آوری الماس به اندازه کافی به ازای شیرینی، اما آگاه باشید که bunnies کوچک که به طور مداوم می سازد جوک ها بر روی او و ارواح ترسناک که به نظر می رسد و به طرز مرموزی ناپدید می شوند.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.

PlatformsPuppyGhostCollecting AnimalBunnyJewelDiamondAdventure