توله سگ حافظه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   80 100% with 8 votes

توله سگ ناز بیشتر احساس تنهایی. جفت آنها را و آنها را خوشحال دوباره.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Matching Memory AnimalAndroid DefaultPuppies