توله سگ بت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

موسیقی بازی بزرگ که در آن توله سگ باید به حدس زدن نت های موسیقی. کمک به آنها، قرعه کشی مسیر برای هر توجه داشته باشید رنگی برای پیوستن به فضای رنگی همان.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionIdol