پاک کدو تنبل 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

حذف شعله ور و کدو تنبل فاسد از بازی، اما دون 'تی از دست دادن هر کدو تنبل تازه در این فیزیک مبتنی بر بازی پازل! بیست و سطح به چالش کشیدن در انتظار شما در کدو تنبل پاک 3، معرفی پیچش های جدید و نوبت به عنوان پیشرفت بازی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid PumpkinRemover