Bơm N Thổi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Trong một vài ngày, một trong những nhân vật này sẽ được tìm kiếm một hợp đồng biểu diễn mới. Đặt chúng thông qua các bước của họ trong nền kinh tế dịch vụ mới! Điền vào xe tăng của tôi! Kiểm tra lốp xe của tôi! Nhanh hơn, bạn bỏ phiếu, tìm kiếm phù hợp với chàng!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingFunnyPumpBlow