برای پمپ و N برای ضربه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

در چند روز، یکی از این کاراکتر ها خواهد شد به دنبال یک فرفره جدید. آنها را از طریق قدم خود را در اقتصاد سرویس جدید! پر کردن تانک من! چک کردن لاستیک های من! سریع تر، شما آرا به دنبال پسر کت و شلوار!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingFunnyPumpBlow