پف قنادی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شکلات و شکر و تمشک وجود دارد، و بهترین از همه، این شیرینی پف کرده است. اگر تنها همه چیز را در زندگی می تواند این ساده، خوشمزه، و اسفنجی به لمس است. و با یک دسر این غنی، شما برنده 'تی به نگرانی در مورد شستشو ظروف زیرا آنها تخم ریزی' licked شده تمیز!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق فلش شناور و مواد غذایی برای تهیه رمز و راز دسر خوشمزه.

CookChocolateGirlCookingPastryStrawberryPuffy