مسابقه میخانه بان میخانه رفتن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما 'ام تا به حال یک نوشیدنی بیش از حد بسیاری و در هیچ حالت مناسب به درایو خانه. بدون پول برای یک تاکسی؟ که 'خوب، بالا بردن پول نقد با برنده شدن در مسابقه ماشین قفل در. بهترین کاربری شانس، آن می تواند یک پیاده روی طولانی در غیر این صورت!

کنترل بازی:
استفاده از فلش بر روی صفحه کلید برای هدایت ماشین.

DrivingRacingRacer