روان خطر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

قرص و داروها را با شتاب، مهمات، و جعبه های مواد منفجره. ساقه مردم دیوانه و سگ دیوانه برای زنده ماندن در این بازی 3D.

کنترل بازی:
کلید های arrow / W، A، S، D - به حرکت می کند
کلید Shift - برای اجرای گالری نوار فضا - به آتش
شماره 1-3 - برای تغییر سلاح شماره صفحه 4. - برای استفاده از قرص های انجمن E - برای بلند کردن آیتم / وارد درب.

PuzzleRole PlayingActionEvadeShoot 'em UpBloodEscapeKillingHazard