Bảo vệ IV Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Làm việc như một lính đánh thuê cho 11 phe phái khác nhau sử dụng 46 đơn vị độc đáo. Thuê đoàn tùy tùng của bạn từ một lựa chọn của 100 anh hùng và sử dụng chúng để con quái vật giết, kiếm được phần thưởng và thu thập kho báu mạnh mẽ trên toàn bộ Arkandia! Hoàn thành bộ sưu tập Protectomon của bạn và phát hiện ra hiện vật cổ cho các anh hùng của bạn với sự giúp đỡ của Arkandia Jones nhà thám hiểm.

Điều khiển:
Điều hướng các menu / đơn vị nơi - Sử dụng
Chọn nhiều đơn vị con chuột -
..

Fighting AdventureProtector