Prom شب قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   123 80% with 15 votes

Prom شب 'بهانه ای مناسب برای قرار دادن موهای خود را کنید و سعی کنید برخی از سبک های جدید شجاعانه. مانند قرار دادن موهای خود را! گلم آن و پیدا کردن لباس زرق و برق دار به قدم زنی با تبختر در اطراف در قبل از هدف قرار دادن کف رقص و مهمانی با دوستان خود.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را کلیک کنید و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpFashionGirlStyleDressDress UpNightGownPromPartyMakeover