Prom شب لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

زمان خود را برای انتخاب لباس برای مجلس رقص رسمی دبیرستان یا دانشکده خود و به عنوان یک بچه این یکی از مهم ترین لحظه در زندگی ما است. لباس لیزا که شما می خواهم برای مجلس رقص رسمی دبیرستان یا دانشکده خود را به لباس پوشیدن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPromNight