PROM دختر پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این مد بازی مرسوم، مد روز شما را در رقص مدرسه کلاسیک از ایالات متحده شرکت خواهند کرد. پیراستن به طوری که شما بسیار زیبا و تمام پسران شما متوجه است. ظرافت از لباس، کفش و کیسه های باور نکردنی است!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPromGirl