Giáo sư Milton mặt trăng Thu giữ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Quá nhiều phòng thí nghiệm giờ có Giáo sư Milton lập dị hơn và ông nhấn mạnh trên cướp mặt trăng. Có, mặt trăng! Tham gia với mình trong 16 cấp độ khổng lồ để thu nhỏ các mặt trăng và đóng gói nó về nhà. Chịu đựng cột sống run vấn đề như nhiên liệu trống trên các hành tinh trên đường đi.

Điều khiển:

Nhấp chuột vào các đối tượng xung quanh bạn để làm cho các sự kiện xảy ra. Giải quyết vấn đề như vậy và đến trái đất với mặt trăng đóng gói, để hoàn thành trò chơi.

PuzzleMouse Skill