نرم افزار مسابقه GT بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

آماده به اجازه آن غرش موتور؟ انتخاب یک مسیر، ماشین، و نژاد در برابر حریف خود را. پایان اول و کسب امتیاز برای ارتقاء و خرید یک ماشین جدید.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - و درایو
X - توربو تخصصی Z - ترمز.

DrivingRacingObstacle