شاهزاده ' خالکوبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نگاهی به راه رفتن در سمت وحشی با این شاهزاده خانم دیزنی! آنها می گویند خداحافظی به کلاسیک تصویر شاهزاده خانم شیرین - حداقل برای یک روز! اما آنها ادامه خواهد داد همان شخص در داخل، با یا بدون خالکوبی، آنها را به عنوان هوشمند، نوع و شجاع به عنوان همیشه هستند. اما در حال حاضر که شما ' ام آن را امتحان کرده ، چگونه می توانم شما فکر می کنم آنها با خالکوبی نگاه می کنید؟ کنترل: استفاده از ماوس را به تداخل می کنند.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Princess Princess Tattoos