شاهزاده صوفیه کمک در مورد جراحی شبدر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

شبدر خرگوش هرس حیوان خانگی و بهترین دوست از صوفیه است چه کسی حیوانات توسط HE به او در زندگی در این کشور پادشاهی و شاهزاده خانم ما را دوست دارد او را friend.Clover است درد شکم که برای چند روز همچنان ادامه دارد و نیاز به مداخله یک دکتر که واقعا دوست دارد حیوانات. اگر شما عشق حیوانات و می خواهید برای تبدیل شدن به یک دکتر این بازی به شما می دهد فرصت برای توسعه دانش پزشکی خود و برای کمک به یکی از دوستان صوفیه. صوفیه خواهد بود دستیار خود را در طول کل operation.Time است برای صرفه جویی در این اسم حیوان دست اموز فوق العاده محدود است، بنابراین من برای شما آرزوی موفق باشید در عمل جراحی!

کنترل بازی:
در بازی

Other Animal Girl Surgery Princess Sofia Assist Clover