شاهزاده مد گرفتن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

شاهزاده خانم سلطنتی ما در حال بازی اره را ببینید. آنها می توانند بسیاری از موارد مد مانند کفش، کلاه پادشاهی و کیف پول گرفتن در حالی که در هوا پرواز. اما مراقب اشکالات و شر! لذت بردن از این مد گرفتن با پنج شاهزاده خانم!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlObstacleCollecting JumpingPrincessGirlsFashionCatch