قلعه شاهزاده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

این شاهزاده خانم زیبا فقط این قلعه از اواخر پدرش به ارث برده، و در حال حاضر او به دنبال یک شاهزاده به صرف بقیه عمر خود را با. البته، او دارای ثروت نامحدود برای خرج کردن در کمد لباس مجلل و مرفه اش. تا زمانی که او به نگرانی در مورد مصرف شاهزاده خود را در تاریخ!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به بازی و لباس تا شاهزاده خانم.

KidsFantasyPrincessFashionGirlStyleDressDress UpCastle