Tấn công chính Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Súng xuống kẻ thù dính vào con số trong game này hành động từ trên xuống. Lấy vũ khí và có nắp.

Điều khiển:
W, A, S, D / phím mũi tên - Di chuyển
chuột -. Mục đích / shoot
Spacebar -.. Lại
CTRL - thả vũ khí.

FightingShootingActionShoot 'em UpHelicopterGunsPrimaryAssault