یورش اولیه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

اسلحه را دشمن چوب ارقام در این بازی اکشن از بالا به پایین است. گرفتن سلاح و گرفتن پوشش.

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان - حرکت می کند
ماوس - هدف / شوت.
فاصله - بازنگری
CTRL - سلاح قطره.

FightingShootingActionShoot 'em UpHelicopterGunsPrimaryAssault