پاندا زیبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

این راک استار بشم پاندا عاشق می خواهد به فشار به اهداف آگاهی پاندا خود را به بالای نمودار با آهنگ فوق العاده پرشور. مردم را برای مخمصه از پانداهای گریه، و پس از آن ذوب شدن قلب خود را با تکنوازی گیتار ذهن خم.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpMusicAnimalsGirlPandaDressDress UpRockGuitarDanceAnimalPretty