ریاست جمهوری بازی شیر یا خط کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24 33.33% with 6 votes

شانس خود را برای نشان دهد که چگونه شما در مورد این نامزدهای ریاست جمهوری احساس می کنند.

کنترل بازی:
هدف ماوس

ThrowingMouse SkillFunnyPresidentialToss