Pragaras permainan

Permainan deskripsi

Suara: Apakah Anda menyukai permainan ini?   00

Sebuah permainan aneh bergerak di seluruh dunia dan memecahkan teka-teki setiap dunia kecil.

Permainan kontrol:
Gunakan tombol panah untuk bergerak.
Z untuk membuka persediaan
X untuk tindakan..

PuzzleRole PlayingAdventurePragaras