دختران powerpuff مسابقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

دختران powerpuff در حال مسابقه در برابر یکدیگر موجو جوجو نیز ملحق کرده بود آنها را هر یک از شخصیت های مورد علاقه خود را انتخاب کنید و تکمیل سطح در وهله اول به باز کردن سطوح جدید لذت ببرید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های فلش به بازی بازی.

DrivingKidsRacingBicycleGirls