Powerpool بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

استخر با powerups! کرک و راه خود را از طریق 20 سطح از انفجار، ضرب و دیوانگی دیگر برای ساختن نمره خود را به ماموت proportions.Click، و جلو و پشت بر روی توپ سفید برای تنظیم جهت و قدرت ضربه. آزاد به ساقه. اجتناب از غرق شدن توپ سفید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsPoolAndroid Powerpool