قدرت رنجرز سامورایی: رنجرز با هم، سامورایی برای همیشه ل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3884492 88.76% with 4376 votes

Xandred و هیولا Nighlok خود تهدید زمین، کمک به قدرت رنجرز توقف این شر قرار داده است! تاریخ Jayden، مایک و بقیه از قدرت رنجرز در قدرت رنجرز: سوپر سامورایی رنجرز با هم، سامورایی برای همیشه لطفا برای به عنوان نبرد هیولاها Nighlok در سراسر شهرستان تاپس سقف. بازی و یا بازی در حالت Arena و را انتخاب کنید که شخصیت شما می خواهید، Megazord، و یا یکی از شر بسیاری از (و زشت) Nighloks!
فهرست با استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. استفاده از فاصله برای حمله و Z به تماس Zord خود را فشار دهید.


کنترل بازی:
در بازی

Power Rangers