Power Rangers Samurai Bow Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   656122 84.32% with 778 votes

Power Rangers phải nắm vững các Samurai cổ Bow để đánh bại lực lượng đen tối của Netherworld! Về đi Samurai! Điều khiển: Chuột: bắn

Điều khiển:
Trong trò chơi

Fighting Power Rangers Samurai