قدرت رنجرز سامورایی کمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   656122 84.32% with 778 votes

قدرت رنجرز سامورایی باستان باید کمان استاد به شکست نیروهای تاریک اموات! برو برو سامورایی! کنترل: ماوس: شلیک

کنترل بازی:
در بازی

Fighting Power Rangers Samurai