قدرت رنجرز Megaforce: Zords از خشم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2574543 82.58% with 3117 votes

مورد علاقه خود را Zord را انتخاب کنید و به لیزر به لیزری با این بیگانگان حشره دار.

کنترل بازی:
در بازی

ActionPower Rangers