تفنگداران قدرت سالگرد 20th باشد: برای همیشه لطفا برای سرخ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4068753 84.38% with 4821 votes

رنجرز قرمز باید متحد کردن به شکست شر را تهدید می کند که همه آنها را! بازی برای همیشه لطفا برای قرمز.


کنترل بازی:


ActionPower Rangers