پاکسازی POU هالووین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

2014 هالووین ترکی، اجازه دهید 'ها کمک POU پاکسازی خانه خود را، آماده شدن برای مهمانی هالووین. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
در بازی

Girl Halloween Cleanup