فرجی دختر جراحی واقعی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

فرجی دختر به حال با یک ماشین تصادف وحشتناک و او کبودی و جراحتهای در سراسر چهره زیبا او. او در شمارش شما را به او را نگاه زیبا دوباره، تا مالش دادن در و به بهترین جراح. POI دختر هنوز در شوک بعد از حادثه، بنابراین شما بهتر است باید آرام او را قرار داده و او را به خواب با ماسک، از ضد عفونی کردن و تمیز کردن زخم او، اعمال پودر برای بهبود سریع و آماده شدن برای قسمت سخت است. این کاهش به نظر می رسد بد، بنابراین با مراقبت شدید و لمس آرام، دوختن برش و مطمئن شوید که شما هیچ علائم ترک. فرجی دختر به شما نگاه بسیار دوباره با تشکر از توضیحات!

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Real