جراحی و فرجی دختر قلب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

دختر کوچک POU یک مشکل قلبی است که باید به سرعت به عنوان possible.She در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت و او آماده است برای قلب گرفتن surgery.Use تمام ابزار که قبل از مشکلات در حال گرفتن لازم را به کار گیرند دختر و فرجی می باشد حل بزرگتر در قلب او بود. کنترل: در این بازی عمل جراحی شما را مجبور به استفاده از موس خود را به کار دختر POU.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Girl Heart Surgery