نقطه مصرف حمام و مراقبت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10921 83.85% with 130 votes

نقطه مصرف نیاز حمام خود را. راهنما مادرش او را حمام خوب و گرم را، فراموش نکنید که برای استفاده از شامپو و اسباب بازی های مورد علاقه خود را در وان حمام شامپانی. او پس از خشک و تمیز او را و لباس نقطه مصرف در لباس های مورد علاقه خود می باشد. در حال حاضر او شاد و آماده برای چرت زدن خوب است.

کنترل بازی:
در بازی

Cartoon Girl Bath Care