Potion Bar Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Quản lý thanh potion của bạn khi bạn tạo potions và phục vụ họ lên đến khách hàng. Don 't cho họ chờ đợi!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingGirlPotion