گلدان طلا ی áè بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

دیگ طلا ی áè یک غذای فرانسوی است که شامل همه از تکنیک های مختلف است که به نوبه خود این مجموعه ساده از مواد تشکیل دهنده را به یک وعده غذایی پنج ستاره است! روشن کردن گوشت به غذای اصلی شاداب با سبزیجات خورشتی خوشمزه برای سمت کامل!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق دستور برای ایجاد یک وعده غذایی خوشمزه فرانسوی.

CookingCookGirlFoodBeefCookingVegetableMeal