Porcupyre משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

הפוך 's חלומות פירומן הדורבן האמיץ הזה התגשמו .. לחץ כדי להגדיר באופן אסטרטגי באש את הפלטפורמות, מטגנות את חברי הכנופיה התנין, ולפתור כל חידה במשחק זה פיסיקה. רק להיזהר, לא לא לתת ללהבות לגעת בקיפודים או שאתה 'll צריך להתחיל מחדש!

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleFireAnimalAndroid DefaultPorcupyre