Bỏng ngô gian hàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Dễ thương, khách hàng nhỏ tiếp tục đến mới được mở ra, gian hàng bỏng ngô mát mẻ của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn chăm sóc sức khoẻ và phục vụ tất cả các loại đồ uống và đồ ăn nhẹ yêu thích của họ trong thời gian do!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

CookingPopcornManagementBooth