غرفه پاپ کورن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ناز، مشتریان کوچک در حفظ و آمدن به به تازگی باز، غرفه پاپ کورن سرد خود را. اطمینان حاصل کنید که آنها را حضور شما و خدمت به آنها نوشیدنی و تنقلات مورد علاقه خود را در زمان مقتضی!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

CookingPopcornManagementBooth