Popballoons משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לחץ על בלון כדי לפוצץ אותו כשאדום שלה, או להגדיל את המסה שלו, אם זה סגול, כחול או שחור. ברגע שאתה קופץ בלון, תגובת שרשרת תתחיל! נסה להיפטר מכל הבלונים עם המינימום של לחיצות.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

BalloonsAndroid Popballoons