استخر حزب بوسیدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2314 62.16% with 37 votes

زمان تابستان در استخر همیشه سرگرم کننده است! در این حزب استخر، شما ممکن است شانس به بوسه ژله مرد در حزب داشته باشد! Allain را دوست دارد به لاس زدن، تا او 'مطمئن برای پیدا کردن یک دختر ناز به بوسه!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس و به دنبال دستورالعمل ها در بازی.

AdventureLoveGirlsKissGirlKissingSummerPartyPool