نقطه رقص لهستانی پولکا دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

این دختر تا به یک چیز خاص برای مد نقطه رقص لهستانی پولکا، او نقطه رقص لهستانی پولکا سگ، گربه طرح نقطه نقطه و یک نقطه رقص لهستانی پولکا اتاق پوشیده شده است. آن را بدون گفتن این که او یک لباس نقطه رقص لهستانی پولکا با سبک زندگی خود را می خواهم می رود. لباس او را در بهترین ساز و برگ ممکن است، بنابراین او می تواند با دوستان خود ملاقات و چماقی!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpFashionGirlStyleEasyDressSimpleDress UpGirlyPolkaDots