انتقام پلیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

پرش در ماشین خود و پیوستن به انتقام پلیس هیجان انگیز است، به عنوان شما را وادار به فرار کردن و خراب کردن تمام دشمنان است. ماشین پلیس نیاز به حفظ قانون در محدوده آن، و روروک مخصوص بچه ها شجاعانه تمسخر مقامات. اینجا ها 'نقش خود را به مرحله در داخل و اثبات پلیس مسابقه مهارت بازی های خود را، به شما به عنوان تعقیب و پایین خیابان در تلاش برای اهداف که نیاز به آنها نابود شوند.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - برای کنترل ماشین است.

DrivingChasing PoliceRevenge