Polar pWnd 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cuộc chiến tranh vô nghĩa giữa gấu UBA và chim cánh cụt ác liệt Featherland về. Giúp Boris con gấu Bắc cực trong cản trở các kế hoạch xấu xa của Der lông một lần nữa trong PolarPWND 2, trả thù der lông của! Đối mặt với kẻ thù mới như chim cánh cụt chỉ huy, chim cánh cụt khó khăn để lật đổ tầng lớp và giáo sư Von Byrdbrynn, nhà khoa học Der Feather của.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để đặt các mục của bạn để đưa ra các chú chim cánh cụt.

Physics StrategyPolarPwnd