Pokemon - Matching Balls Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   88 50% with 16 votes

Tìm thấy 3 hoặc nhiều hơn các biểu tượng cùng và nhấp vào chúng để biến mất trên màn hình.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleBallMatching Android PokemonBalls