کلیپ های الماس و مروارید: پاشد انفجار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5842 58% with 100 votes

نسخه Pokemon از سقوط.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzlePokemonDiamondPearlBreakDownBlast