بی معنی در عمل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

نبرد نیروهای احمق را در این آرپیجی ابرقهرمان.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingKidsAdventureActionPointless