Túi người nước ngoài logic Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đây là một trò chơi logic phù hợp với nơi bạn có để đưa phi hành gia xuống sàn trước khi câu đố được xóa.
Có người ngoài hành tinh khác nhau, sinh vật và bẫy, sử dụng kỹ năng của bạn để giải quyết các câu đố.

Điều khiển:

sử dụng chuột để chơi

PuzzleMatching